Gotage.pl – uwagi

 1. w chwili obecnej wskazano iż gotpage nie prowadzi samodzielnie profilowania swoich użytkowników, jednakże jeśli wprowadzone zostanie tworzenie np. rankingów (na stronie jest o tym wspomniane jednak nie ma żadnych podanych narzędzi w tym celu ani zasad w regulaminie a wyszukiwanie polega na filtrowaniu wg województwa))  w oparciu o ilość „kliknieć” należy to uaktualnić w polityce i regulaminie, każda zmiana w funkcjonalności, nowe możliwości jako nowe usługi świadczone drogą elektroniczna muszą być uwzględnione.
 2. Nie wskazano w regulaminie płatności zdalnych np. payU czy dotpay. Jeśli jednak takowe będą wprowadzane lub stosowane też trzeba to umieścić w polityce prywatności a także regulaminie (obecnie wynika z niego ze płatności sa tradycyjne jednak w miarę rozwoju portalu taka forma może nie być wystarczająca)
 3. Proszę Państwa jako obsługujących klienta zakresie IT strony www o zweryfikowanie zapisów § 3 ust 2 regulaminu (wymagania minimalne)  
 4. zalecałabym stworzenie odrębnego aliasu pocztowego dla serwisu bowiem kontakt@gotpage.pl jest mylący
 5. W załączeniu znajdują się checkboxy konieczne przy rejestracji i klauzula informacyjna
 6. zalecam zastanowienie się czy wszystkie dane podawane podczas rejestracji konta użytkownika są niezbędne, jeśli niektóre są zbędne zalecam usuniecie albo ustawienie ich jako opcjonalne nie przymusowe np. płeć

 

7. Jeżeli w Regulaminie zawarłam jakieś procedury które nie są zgodne z rzeczywistością proszę bardzo  informację i naniesiemy zmiany. Niestety dotychczasowy Regulamin była bardzo ubogi w dane.

 

8. Rozpiska do klauzul i checkboxów:

 1. Klauzula informacyjna dotycząca plików cookies oraz stosowania narzędzi umożliwiających kierowanie reklamy dostosowanej do potrzeb użytkownika – baner winien znajdować się na stronie głównej i widnieć do momentu kliknięcia przycisku „wyrażam zgodę”

W polityce zawarto stosowne odniesienia do stron administratorów poszczególnych technologii stosowanych przez wydawcę. Proszę o zweryfikowanie listy narzędzi i funkcjonalności które będą stosowane na stronie i o okresowe aktualizowanie listy stosowanych narzędzi zewnętrznych które wykorzystują pliki cookies.   Była rozmowa o zaprojektowaniu specjalnego narzędzia umożliwiającego dokonywanie ustawień plików cookies 

 

 1. Plik klauzula informacyjna RODO – winien być podlinkowany w odpowiednich checkboxach co wynika z ich treści a także w formie PDF powinien musi być wysyłany użytkownikom:
 1. Po założeniu konta użytkownika na adres email podany przy rejestracji wrazz linkiem aktywacyjnym
 2. Po skorzystaniu przez użytkownika nie zarejestrowanego z funkcji które powodują wysłanie przez Wydawcę maila w celu weryfikacji tożsamości albo aktywacji określonych usług

 

 1. Klauzula do formularza rejestracji – [REG_> korzystanie z formularza rejestracji polega na wprowadzeniu wymaganych danych użytkownika, w tym danych osobowych oraz potwierdzeniu woli rejestracji, w rezultacie których  utworzone zostaje indywidualne konto Użytkownika.

Klauzule zawierają oświadczenie o świadomości, że podanie danych jest niezbędne dla celów realizacji umowy o konto użtkownika. Ponieważ tutaj podanie danych jest konieczne do świadczenia takiej usługi zgoda na ich przetwarzanie nie byłaby dobrowolna, a podstawa do ich przetwarzania wynika właśnie z zawieranej z użytkownikiem umowy na prowadzenie konta. Checkboxy muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana) i zakończenie procesu rejestracji wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

 

 1. Konto, z którego korzystanie możliwe jest po wypełnieniu formularza rejestracji i potwierdzeniu chęci utworzenia konta oraz warunków korzystania z Serwisu [REG->Konto użytkownika zostaje aktywowane poprzez wygenerowany link wysłany na adres elektroniczny.]

Odpowiednie klauzule użytkownik musi zaznaczyć przy rejestracji i otrzymuje klauzule informacyjną RODO o jakiej mowa w pkt 2

 

 1. Formularz kontaktowy [REG-> jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Usługodawcy.]

 

Check boxy muszą być w opcji opt -in (zgoda wyraźna nie dorozumiana) a zakończenie procesu korzystania z formularza wymaga zaznaczenia wszystkich checkboxów.

 

 

9. Proszę o weryfikację minimalnych wymagań; Wydawca zapewnia poprawne funkcjonowanie Serwisu dla następujących przeglądarek oraz ich wersji: 11 i nowszej, Edge 14 i nowszej, Firefox 49 i nowszej, Chrome 54 i nowszej, Safari 10 i nowszej, Opera 40 i nowszej, iOS Safari 10 i nowszej, Android Browser 52 i nowszej, Chrome for Android 53 i nowszej wraz systemem operacyjnym, wspieranym i aktualizowany przez producenta